Technológie

Pri vývoji používame najmodernejšie technológie. To nie je marketingové klišé, je to dôvod prečo vám dokážeme poskytnúť nadštandardné služby pri nižšej celkovej cene projektu.

Ako je to možné? Vďaka inovatívnym nástrojom, procesom a technológiam dokážeme urobiť viac za menej času. A čas sú peniaze. Vaše peniaze. Nedotýkame sa klávesnice zbytočne, automatizujeme všetko, čo môžeme. My sa tak môžeme sústrediť na podstatu vášho projektu a pre vás to znamená konzistentný a bezpečný vývoj, s perspektívou do budúcnosti.

Pokiaľ ste zvedaví na technológie s ktorými bežne pracujeme, tu je zopár z nich:

Serverové, aplikačné a databázové technológie

Scala, Akka, Node.js, PHP, Java SE/EE, OSGi, MySQL, MongoDB, Redis, RabbitMQ

Client-side technológie

HTML5, CSS3, AngularJS, Backbone.js, Socket.io, Ionic, LESS/SASS, Jade, CoffeeScript

Vývojové a automatizačné nástroje

SBT, Maven, Ant, Grunt, Brunch, Bower

Týmto dokážeme pokryť požiadavky väčšiny projektov. Pokiaľ ale zhodnotíme, že ten váš vyžaduje niečo špeciálne, sme pripravení vykonať prieskum dostupných možností a vybrať najlepšie riešenie.

Blog

Už čoskoro