Naše procesy

Projekty našich klientov realizujeme agilnou metódou. To znamená, že sa rovno púšťame do práce namiesto dlhých počiatočných rokovaní a snáh zadefinovať každý detail. Klient tak má možnosť zhliadnuť a vyskúšať svoj web alebo aplikáciu vo veľmi krátkom čase. Financie na projekt sú takto vynaložené efektívnejšie a vy máte možnosť ovplyvniť priebeh vývoja už v počiatočných fázach.

Prvým krokom je samozrejme dôkladná analýza vašich potrieb v kontexte celého vášho biznisu. Na základe nej pre vás vyhotovíme ponuku a kalkuláciu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s projektmi, ktorých celková dĺžka vývoja presahovala aj niekoľko rokov, vám dokážeme zhotoviť veľmi presné kalkulácie.

Otázky a odpovede

Koľko ma bude stáť vývoj?
Ako dlho trvá vývoj?

To je tiež špecifické pre každý projekt. V ponuke vždy zahrnieme časový odhad trvania celého projektu, ako aj jednotlivých fáz.

Čo potrebujete vedieť, aby ste mi mohli urobiť ponuku?

V prvom rade čo najpresnejší opis toho, čo chcete dosiahnuť. Budeme s vami komunikovať, aby sme zistili všetky pre nás potrebné informácie. Pri rozsiahlejších projektoch sa pravdepodobne stretneme niekoľkokrát.

Čo sa deje po dokončení projektu?

Každý projekt potrebuje určitý stupeň údržby. Pri mikrostránkach je údržba minimálna a pokryjú ju aj pravidelné platby za prevádzku. Pri zložitejších projektoch je odporúčaná servisná zmluva, ktorá zabezpečí stabilnú prevádzku a bezpečnosť.

Blog

Už čoskoro